Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1713153
Sted- og lokalitetsnummer
140702-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/2 1928, boelsmand Niels Hansen Danielsen og hustru. Diplom. Høj, 5,2 x 27 m. I top en cirkulær sænkning ca. 4 m i diameter og 0,40 m dyb, alt dog gammelt tilgroet. Iøvrig velbevaret. Bevokset med græs, lyng og lidt buske. I ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 8 F. høi, fuldstændig udgravet i Midten. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 5,2 x 27 m. I top en cirkulær sænkning ca. 4 m i diameter og 0,40 m dyb, alt dog gammelt tilgroet. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs, lyng og lidt buske. I ager. FM 25/2 1928[[FM 1928]] Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gl. nedgravning i top, som beskrevet. Et område N og NØ for højen er for hhv. ca 2-3 og ½-1 år siden nytilplantet med hhv. rødgran og ædelgran. Hele denne nyplantning ligger, så vidt det skønnes, inden for højens §53-zone. Også S for højen, mellem denne og nr. 154, er der plantet ulovligt (nobilisgran), dog for 10 - 15 år siden. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt høj i egebevokset agerholm.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links