Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181383
Sted- og lokalitetsnummer
140702-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tvillinghøje" omfatter 1813-82,83. Tingl.: 4/10 1882. Præsteembedet. Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg. Høj, 4 x 20 m. Mod SØ foden aftrådt af kreaturer.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] No 18-19: To Høie, umiddelbart ved hinanden omtr. 8 F. høie og 55 F. brede. Den nordre [sb.nr. 19] har et mindre Hul i Overdelen, den søndre [sb.nr. 18] er affladet paa Toppen og har en Fure gravet nedad Siden, begge ere dog ikke udgravede. F.M.
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr. 18]: Høj 4 x 20 m. Mod Sø foden aftrådt af kreaturer. 82-82 [?] "Tvillinghøje". [Sb.nr. 19]: Høj 4 x 24 m. Flad fordybning i top. Græsgroet i ager. FM 4/10 1882 FM 1882 MS[[1882]]
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSøndre høj af "Tvillinghøje". Velbevaret rundhøj i ager. 1813:82 og 83 ligger på et sammenhængende græsbevokset område afgrænset af højene. Imellem højene en del marksten af gl. dato. (§53) Højtop let affladet, og fra højfod imod NØ og til top en ca. 2,5 m bred og 0,7 m dyb. Nu hindbærbevoksett sænkning, sikkert fra kreaturfærdsel på høj. ikke påtaleværdig da skaden skønnes at være mere end 10 år gl. Fredningsten på østlige højside nær højfod. Hindbærkrat på N og NV-lige højside, - ellers græsbevokset. Ejer ønsker af afgræsse højene med får, hvilket undertegnede bifaldt under forudsætning af at græsningstrykket ikke bliver så hårdt at bundved. / græs forsvinder og der opstår erosionsskader.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links