Fortidsminder 411761 (tv) og 411762 (th), set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411762
Sted- og lokalitetsnummer
090513-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Området ved Gl. Hestehave har haft en særlig tiltrækning på oldtidens mennesker. De første bosættelser anlægges ved kysten for 5000 år siden. Sent i yngre stenalder (1900-1700 f.Kr.) og i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.) flytter bosættelserne lidt længere ind i landet. Fra det tidsrum har vi de klareste vidnesbyrd om områdets betydning. I løbet af ældre bronzealder bliver der anlagt et gravfelt med 23 større og mindre gravhøje. I dag er nogle af højene delvist skjult i skov, men i bronzealderen var her åbent land, og højfeltet fremstod monumentalt i landskabet. Højene var ramme for et bygdefællesskab. De kunne ses vidt omkring, fra Thurø og Tåsinge og hele Svendborgsund.

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4117-61, 4117-62, 4117-63, 4117-64, 4117-65 Høj, ca. 0,30 m høj, ca. 10 m i diameter. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke lokaliseret med sikkerhed. Efter afsætning på mb. skal højen ligge tæt NV for 4117:13, og her er kun én synlig højrest, som berejseren opfatter som 4117:61, der ligeledes skal ligge i dette område. Hvadenten den ene, faktisk synlige høj V/NV for 4117:13 nu er 4117:61 eller :62, så må i hvert fald den ene af dem udgå, da der ikke ses nogen form for terrænspor, der kunne tolkes som rest af den "manglende" høj. Der er intet, der tyder på sløjfning, snarere må der være tale om en misforståelse i forbindelse med fredningen. 23.11.84: Besigtigelse af E. Buhl + N.C. Clemmensen, Fredningsstyrelsen: Nr. 61 og 62 er ombyttet på fredningskortet. Bliver rettet af E. Buhl. 4117:62: Høj, knap 0,1 m. høj, diam. 6-8 m. Helt sammenvokset med nr. 61. Ligger indeklemt mellem nr. 61 og nr. 13. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Fredningskort rettes af E. Buhl. Sag F53-1431 skal rettes. Fredningsstyrelsen og Nat.Mus. informeres samt Fredn. nævn.
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links