Fortidsminde set fra sydøst
.
Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411712
Sted- og lokalitetsnummer
090513-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1949 e.Kr.)

Området ved Gl. Hestehave har haft en særlig tiltrækning på oldtidens mennesker. De første bosættelser anlægges ved kysten for 5000 år siden. Sent i yngre stenalder (1900-1700 f.Kr.) og i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.) flytter bosættelserne lidt længere ind i landet. Fra det tidsrum har vi de klareste vidnesbyrd om områdets betydning. I løbet af ældre bronzealder bliver der anlagt et gravfelt med 23 større og mindre gravhøje. I dag er nogle af højene delvist skjult i skov, men i bronzealderen var her åbent land, og højfeltet fremstod monumentalt i landskabet. Højene var ramme for et bygdefællesskab. De kunne ses vidt omkring, fra Thurø og Tåsinge og hele Svendborgsund.

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4117-15, 4117-12, 417-10, 4117-8, 4117-9, 4117-13, 4117-14, 4117-6 Høj, 3,5 x 25 m. På toppen ligger et vandtårn, hvis anbringelse formentlig kun har beskadiget højen overfladisk. Ellers velbe- varet. Bevokset med græs og frugttræer.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRegelmæssig høj, 3,0 x 28,0 x 25,0 m. Et vandtårn på toppen er fjernet, dets runde betonfundament kan stadig anes. Nogle kampestenstrappetrin i Ø-lige højside nær toppen, samt en stensætning ved Ø-lige højfod er formentlig rester af et haveanlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links