Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151030
Sted- og lokalitetsnummer
120206-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 30 m. Top ganske plan, heri et hul 2 x 3 m stort og 0,5 m dybt. Siderne afgravet hele vejen rundt. I siden mod nordøst gravet en kartoffelkælder med åbning mod syd. Østre og nordre side har ved afgravning fået en plan afsats omtrent midt på siden. Græs- og lynggroet mod vej og mod plantning og køkkenhave.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Gislum Høj". Mål: 3,8 x 32 x 31 m. Høj, som er kuplet med flad top. Højen er bevokset med græs og fyrretræer, grantræer og enkelte mindre løvtræer. I toppen er der en ældre tilgroet nedgravning på 3 x 2 x 0,5 m. Alle højens sider er afgravet i ældre tid. Mod nord, øst og sydøst er højen nærmest trappeformet. I højens nordøstside er der indgravet en kartoffelkule. I sydsiden er der plantet små fyrretræer. Nord- og nordøst for højen er der foretaget en nybygning indenfor 100 m-zonen uden tilladelse fra fredningsnævnet. Byggeriet omfatter dels staldbygning og dels cementbassiner til opbevaring af insilage. Ejeren har lovet at fjerne fyrretræerne og udjævne jorddyngerne på nordsiden af højen inden 1.0kt. ** Seværdighedsforklaring ** Fra højen er der en fin udsigt mod sydøst. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links