Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330625
Sted- og lokalitetsnummer
190304-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Guldhøj", ca. 3 x 35 m; midtpartiet og sydsiden bortgravet. Lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, lytnggroet i Ager. Fuldstændig udgravet ved en fra Syd indført stor og bred Grav, der har borttaget det meste af Højens Midte. Intet Fund kendes. Oprindelig meget anselig, mindst 3 met. høj og 35 met. i Diameter.
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1922
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter at NM gennem DGU havde modtaget meddelse om, at gdr. Hans Christensen, Lintrup ved gravning i en høj på sin mark havde fundet en stor sten, undersøgtes denne d. 20/9 1922 af H. C. Broholm. Højen "Guldhøj" var 3,25-3,50 m. høj, 32 m. i diam. og havde tidligere været meget anseelig. Ved anlæggelsen af landevejen var imidlertid hele højens midtparti fra S fjernet som fyld, så højen nu præsenterede sig som en svær jordvold mod Ø, N og V. I den i midten fremkomne åbning, der gik lige til højens bund og havde et tværmål af 17 m. var nu bygget et hønsehus. Ved gravning i højens V-side var ejerens søn stødt på en sten 1,15x0,55 m., 0,35 m. tyk, den sad endnu på højkant 3 m. uden for højens fod. Indenfor denne sten fandtes en del mindre - hånd- og hovedstore sten, og mod S fandtes, i række med den store sten, en del andre sten liggende tæt sammen. De fleste var så store, at en mand lige kunne løfte dem, enkelte meget større indtil 1,10x0,50 m. Hvor de mindre sten fandtes, lå de i flere lag, således at stenrækkens overkant var i samme niveau. ...[?]. Indenfor stenkredsen lå flere håndstore, åbenbart marksten, der i oldtiden har været kastet ind på højen. Den store sten var afgjort ikke en del af en grav men hidrører fra en om den oprindelige højfod anbragt stenkreds, der er blevet tildækket ved senere benyttelse af højen som begravelsesplads. Yderligere bevis herfor giver en anden stor sten, 0,75x0,50 m., 0,25 m. tyk, der rager op af jorden ved højens NØ-side. Også den sad 3 m. udenfor den nuværende højfod, og N for den sås i jorden spor af 3 lignende randsten. Den sten, der havde foranlediget undersøgelsen, gravedes fri. Størrelsen var 1,15x1,35 m., tykkelsen 0,35-0,45 m. Den side, der vendte ind mod højen var ganske flad som om stenen havde været kløvet. Stenen gik 0,25 m. ned under den gamle markflade. Arbejdet afsluttedes, da det var konstateret, at der ikke fandtes nogen grav. Iøvrigt er højen overalt ødelagt af gamle gravninger, så det næppe er sandsynligt, at der vil kunne findes urørte grave i den del der står tilbage.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Guldhøj", 3 x 35 m, midtpartiet og sydsiden bortgravet. Lyng i Ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links