2478 oversigt. Set fra S.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362811
Sted- og lokalitetsnummer
050106-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/1 1902, Reservaton i skøde på grevskabet Bregentved Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. Høj, ca. 2,5 x 13 m. I siden mod SØ flad, tilgroet gravning. En del af Ø-fod afgravet. SØ fod afskrabet med 1 m høj brink.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ret vel bevaret Høi, omtrent 16 Skridt i Tværmaal og 4 Alen høi, skøndt nedpløiet om Foden og med et større Hul i Siden. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 2 1/2 x 13 m. I Siden mod SØ flad tilgr. Gravning. En Del af Ø Fod afgravet. SØ Fod afskrabet med 1 m. høj Brink.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForhandling om placering af skel.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med graner og krat. Stejl side mod Ø p.g.a. gammel afgravning, tilgroet. Fredningssten sprængt - af ild ? frost? Området N for højen er under byggemodning, grænsen synes at gå ca. 125 m. fra højen. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links