2477 oversigt. Set fra NØ.
.
2476 oversigt. Set fra SØ.
.
2467 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36289
Sted- og lokalitetsnummer
050106-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/1 1902, reservation i skøde på grevskabet Bre- gentved. Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. "Baunehøj", 6-7 x 30 m. Meget anselig. I top mindre tilgro- et sænkning. I søndre side større tilgroet afgravning. Be- vokset med græs og krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøi", meget anselig og smukt formet, det betydeligste Mindesmærke i vid Omkreds (omtrent 60 Alen i Tværmaal og 12 Al. høi). Store partier af Høiens Fod og nederste Side ere afkjørte, og 2 dybe Mergelgrave er aabnede ved dens Fod. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøj", 6-7 x 30 m. Meget anselig. I Top mindre tilgroet Sænkning. I søndre Side større tilgroet Afgravning Bev. med Krat og Græs, i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIflg. ejer (1958) skal kammer være konstateret ca. 1878.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Baunehøj". Måler 6,0 x 35,0 x 35,0 m. Mindre, tilgroet sænkning i top. S-siden ret stejl p.g.a. gammel afgravning, tilgroet, men mod SV afslidt af færdsel. Området omkring højen udlagt til offentligt anlæg. En cykel- og gangsti er anlagt ca. 50 m. V for højen. Da området SV for Hårlev er under byggemodning, må man nok regne med et voksende behov for pleje. Vil sikkert kunne kombineres med pasningen af det omgivende anlæg. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links