Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150270
Sted- og lokalitetsnummer
110612-281
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 6a Tingl.: 8/8 1883. Købt Afmærkn.: MS, 1887 Høj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre side et skred 0,3 m højt. Fod noget aftrådt. I SØ 2 randsten.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet er den østligste af Højene, som fra "Store Kippelhøj" afgiver en ret Linie paa den et Par Tusinde Alen Ø for liggende "Hvilehøj". Haldhøj er ganske ubeskadiget med Undtagelse af, at den kan være pløjet vel nær. Den har vel ogsaa af sidstnævnte Grund kun 91 Skridt i Omfang. Denne Høj ligger paa Østenden af Bakken, hvor den hælder (er hald) mod Ø. og S. Der søndenom, nede ved Vester-Ulsted Gaard, gaaer et Drag af Enge og Moser, der ender i Hvidkjær tæt NV. for Øster-Ulsted Gaard. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVelbevaret, rund og toppet. Haldhøi. Den er 68 Fod i Tværmaal, 14 Fod høi. Se Prospect - vedlagt. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre Side et Skred, ca. 1/3 m. h. Over Foden noget aftraadt, i Sø. er 2 Randsten, 1/3 m. store, blevne synlige. Mærkesten syd for Toppen, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Haldhøje", 4,2 x 22 m. I østre Side et Skred 0,3 m højt. Fod noget aftraadt. I SØ 2 Randsten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Haldhøje". Alvorlige nye kreaturskader: Øverst på højside hele vejen rundt en 0,2-0,4 m. høj skrænt med friske kreaturspor. Længere nede på V-side af høj en ca. 9 m. lang, op til 0,6 m. høj brink. Foran denne et større stykke af højsiden uden vegetation. M.S. kan vælte når som helst. Vedr. skader - Se 1502:67. ********************************************** Genbesigtiget 17.8.1981 af JHB - Se 1502:67. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. De i nyberejsningsteksten omtalte kreaturskader er groet til og FMstenen står stabilt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links