Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150272
Sted- og lokalitetsnummer
110612-273
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,2 x 10 (N-S) x 13 (Ø-V) m. Kløft i top i NV-SØ, 4-5 m bred, 1 m dyb. Siderne beskadigede på forskellig vis, særlig sydsiden, der står delvis uden bevoksning.

Undersøgelseshistorie

1876
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI lige Linie med Højen, som Skjellet mod Randrup Hede 9a gaaer over (94) [sb. 272], og den sidstnævnte store [sb. 275], ligger denne i højeste Grad mishandlede Høj. Meddelerens Nabo har her taget Sten til en hel Stenkiste (Bro) under en Vej ved ØsterUlsted. Under Udgravningen faldt en Overligger ned og knuste den ene Side af en Urne, i eller ved hvis Skaar der fandtes Stykker af en Broncering eller maaske Ringe. Den ene af disse er af Tykkelse som Telegraftraad, og ved at lægge Stykkerne sammen skjønnes, at den har været omtrent et Par Tommer i Diameter. Lægges et Par andre dermed fundne Stykker sammen paa samme Maade, vilde det give en Ring af mindst 8-9 Tommers Diameter. - Ø. for Højen er en langagtig skaalformig Fordybning, som der forresten er flere af paa nærmeste Omraade. Bevoksning: 1980: Græs
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høi, meget molesteret. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 16 m. I Top en Kløft i Nv-Sø. 4-5 m. br., indtil 1 m. dyb. Siderne paa forskellig Maade beskadigede. Efter N. er heri fundet en Urne med brændte Ben og tyk Bronzetraad, maaske af Armringe. [senere tilføjelse i sb-teksten]: 1928. Af Vejvæsenet afgr. [?] 2-3 m fra N., hvorved ... en jorddækket Stenring, Sten paa godt 1/3 m, er borttagen. I S. ligl. afgravet. Ikke egnet til Unders. (Gard. M. Jensby). Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 10 (N-S) x 13 (Ø-V) m. Kløft i Top i NV-SØ, 4-5 m bred, 1 m dyb. Siderne beskadigede paa forskellig Vis, særlig Sydsiden, der staar delvis uden Bevoksning.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., dog nu uden synlige tegn på beskadigelser bortset fra gl. plyndringshul i top. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links