Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813155
Sted- og lokalitetsnummer
140605-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngklædt høj i hede. 1,25 x 11 m. Ubetydelige ujævnheder. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smukt lyngklædt og ubrudt. Den er ganske flad oveni og dens Form tyder paa Ufuldendthed. Af Fodstenene sees ingen, ligesom der heller ikke sees nogen Steenbygning eller Steenhobning at træde frem i dens Top. F.M.(?) [[Fredet.]] [[1948: Højen, der stadig henligger urørt i hede, har ikke flad top, tværtimod ret spids.]]
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10, 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædt høj i hede. 1,25 x 11 m. Ubetydelige ujævnheder. Iøvrigt velbevaret. [[tingl 7/6 49]]1948: Højen, der stadig henligger urørt i hede, har ikke flad top, tværtimod ret spids. [[F.M.(?)]] [[Fredet.]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj i granplantage med noget ujævn overflade. Gl. nåletræsplantage større end 10 meter, plantet i riller helt til højfod. (§ 53). Højfladen mosdækket og med spredt græs og blåbærris. Ingen trævækst på højen, men en del spredt kvas, Ø-V over højen et traktorspor fra rydningsspor gennem skoven. (§ 48). Sporet ender blindt, og ser ikke ud til at benyttes væsentligt, hvorfor påtale ikke skønnes nødvendig.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kvas. Den gamle nåletræsplantage omkring højen er nu fjernet. Det gamle traktorspor ses ikke mere. Bevokset med græs og lidt lyng.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links