Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813157
Sted- og lokalitetsnummer
140605-5
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Hald by, matr.nr. 28a : Høj i skel til matr.nr. 28b og 27p af Hald by. Tingl.: 25/9 1890. Købt. Afmærkn.: MS på top. Lyngklædt langhøj på grænsen mellem hede og ager. 1,60 x 12 x 24 m. Længderetning N-S. Højen er lavest i sydenden. I toppens nordende lille nedgravning, diameter 2 m, dybde 0,50 m. I nordenden et lille hul. Højsiderne lidt ujævne i N- og NV-hjørnerne. I vestsiden ses toppen af en enkelt større sten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links