Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
320414
Sted- og lokalitetsnummer
190517-142
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/7 1913, A/S Solbakke plantage. Høj, 3,25 x 26,50 m. Lavt hul i top, 5,50 x 4,50 m. Lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 78' i Tv. 9' høi.
1904
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,25 m h., Diam. 26,50 m. I Toppen et lavt Hul, 5,50 m l. i Retning Ø.-V., 4,50 m br., 0,40 m d. Lyngen er brændt af Højen og den omgivende Hede. Fredlyst 1913. Udgravet 1904 af A. P. Madsen for Ribe antikvariske Samling. Udgravn. Ber. 1. [Sb.] 141-51. Oplysningerne om Udgravningerne i denne Højgruppe er meddelte af Sognefoged N. J. Petersen, der mente at være ret sikker i sin Sag, men som dog ikke turde indestaa for Oplysningernes Paalidelighed, hvad A. P. Madsens Gravninger angaar, da det hele er ret indviklet. Ifølge A. P. Madsens Udgravn. Ber. blev der ikke gjort noget Fund i dennes Høje 3 og 5. Disse skulde være nærværende Beskrivelses [sb.] 143 og 149, men af dem er [sb.] 149 en mindre Høj, medens Udgravn. Beretningens begge er store Høje. Da den større Høj [sb.] 147 ser stærkt ud til at være blevet udgravet, er det muligt, at der her foreligger en Fejlhuskning. Beplantningen af de fredlyste Høje skal være foretaget før Fredlysningen. Plantefurernes Retning er N.-S.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.25 x 26.50 m. Lavt hul i top, 5.50 x 4.50 m. Lyngklædt i ager. FM 21/7 1913
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links