Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
320415
Sted- og lokalitetsnummer
190517-146
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/7 1913, A/S Solbakke plantage. Høj, 1,90 x 16,75 m. Hul i top, 0,70 m dybt, diameter 3 m. Beplantet med fyr og gran i plantage.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 50' i Tv. 7 1/4' høi.
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,90 m h., Diam. 16,75 m. I Toppen et lavt Hul, 0,70 m d., 3 m i Diam. Lynggroet, beplantet i Plantage. Fredlyst 1913. Udgravet af en Højrøver, der paa Bunden fandt en aflang, firkantet Stenramme, "en 3 Alen l. og maaske 2 Al. br." [Sb.] 141-51. Oplysningerne om Udgravningerne i denne Højgruppe er meddelte af Sognefoged N. J. Petersen, der mente at være ret sikker i sin Sag, men som dog ikke turde indestaa for Oplysningernes Paalidelighed, hvad A. P. Madsens Gravninger angaar, da det hele er ret indviklet. Ifølge A. P. Madsens Udgravn. Ber. blev der ikke gjort noget Fund i dennes Høje 3 og 5. Disse skulde være nærværende Beskrivelses [sb.] 143 og 149, men af dem er [sb.] 149 en mindre Høj, medens Udgravn. Beretningens begge er store Høje. Da den større Høj [sb.] 147 ser stærkt ud til at være blevet udgravet, er det muligt, at der her foreligger en Fejlhuskning. Beplantningen af de fredlyste Høje skal være foretaget før Fredlysningen. Plantefurernes Retning er N.-S.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.90 x 16.75 m. Hul i top 0.70 m dybt, diam 3 m. Beplantet med fyr og gran i plantage. FM 21/7 1913
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links