Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
320418
Sted- og lokalitetsnummer
190517-144
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/7 1913, A/S Solbakke plantage. Høj, 2,60 x 18,75 m. Hul i top, 1,60 m dybt, diameter 5,50 m. Plantningsfu- rer. Lyngklædt, vestsiden beplantet med fyr og gran, i plantage.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 70' i Tv. 9' høi.
1904
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,60 m h., Diam. 18,75 m. I Toppen et Hul, 1,60 m d., Diam. 5,50 m. Lynggroet, Beplantningsfure med Træer gaar over Foden i Ø. og V. ad Siden helt op til Hullet i Toppen, deres Retning er N.-S. - Fredlyst 1913. Udgravet af A. P. Madsen 1904. Udgravn. Ber. 4. Udgravningshullet blev ikke kastet til, senere fandtes i dette til forskellig Tid stikkende frem af den løse Fyld et Brudstykke af et lille Flintblad og en Stridsøkse, 0,14 m l., 0,05 m br. over Skafthullet. Den var lidt bøjet efter Længden som S. M. I, 1, 77, men Æg og Nakke, der var lige brede, var ikke udvidede, den sidste vel tyk, men uden fremtrædende List Over- og Underside havde en smal hulsleben Stribe. Paa begge Sider var der ud for Skafthullet en lodret Kant. [Sb.] 141-51. Oplysningerne om Udgravningerne i denne Højgruppe er meddelte af Sognefoged N. J. Petersen, der mente at være ret sikker i sin Sag, men som dog ikke turde indestaa for Oplysningernes Paalidelighed, hvad A. P. Madsens Gravninger angaar, da det hele er ret indviklet. Ifølge A. P. Madsens Udgravn. Ber. blev der ikke gjort noget Fund i dennes Høje 3 og 5. Disse skulde være nærværende Beskrivelses [sb.] 143 og 149, men af dem er [sb.] 149 en mindre Høj, medens Udgravn. Beretningens begge er store Høje. Da den større Høj [sb.] 147 ser stærkt ud til at være blevet udgravet, er det muligt, at der her foreligger en Fejlhuskning. Beplantningen af de fredlyste Høje skal være foretaget før Fredlysningen. Plantefurernes Retning er N.-S.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.60 x 18.75 m. Hul i top 1.60 m dybt, diam. 5.50 m. Plantningsfurer. Lyngklædt, v-siden beplantet med fyr og gran, i plantage. FM 21/7 1913
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links