Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra sydøst
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30046
Sted- og lokalitetsnummer
190806-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestkjær, matr.nr.1a og 1g: Høj i skel til matr.nr.1c af Vestkjær, Ølgod sogn. Tingl.: 22/9 1915. Gdr. Mads Peder Knudsen. Diplom Høj, 3,5 x 35 m. Mindst en trediedel af højen mod vest er bortgravet, hvilken beskadigelse er sket efter fredningen. (Fornylig et par meter af højfoden mod øst bortgravet, så en sti kan gå over her; ejeren af matr.nr.1c har ansvaret for dette, men lovede atter at udbedre skaden, der ikke er væsentlig, hvorfor intet yderligere bør gøres udover besigtigelsen. Den øvrige beskadigelse har ejeren af matr.nr. 1c ingen andel i). Bevokset med græs, lyng, fyr og buske i udkant af ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 68' i Tv. 7' høi.
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3 M. høj, Diam 24 M. Gennemgaaende velbevaret, beplantet med Fyr. Mod SV er Foden dog beskadiget af en Grusgrav: Der er skaaret en Bue ind i 7 M's Længde, c 1 M. ind fra Korden, Brinken er c 1.20 M. høj. Nedenfor er Foden svagt afskaaren. Fredlyst 1915.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 35 m. Mindst en trediedel af højen mod V er bortgravet, hvilken beskadigelse er sket efter fredningen. (Fornylig er et par meter af højsiden mod Ø bortgravet, så en sti kan gå over her, Thorvald Graungård har ansvaret for dette, men lovede atter at udbedre skaden, der ikke er væsentlig, hvorfor intet yderligere bør gøres udover besigtigelse. Den øvrige højbeskadigelse har Graungård ingen andel i). Bevokset med græs og lyng og fyr og buske i udkant af ager. (se journalnr. 556/52). FM 22/9 1915 men kun på 1f, 1g, der skal også tinglyses fredning på 1c!En del molesteret (Journal 556/52)
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Tidligere anselig. Beskadigelser som tidligere anført. Sti over højfod i Ø findes stadig. Mod V er højen ved at skride i stort omfang, de stejle, bare sider har antagelig været hullet af rævegrave - de har undermineret siden, der fra top til bund er skredet sammen. Skal højen bevares, må skaden udbedres. Ligger mellem to marker i skel. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, anden skade. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links