Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300413
Sted- og lokalitetsnummer
190804-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 20 m. Mod sydvest er fra fod og 3 m opad højsiden gravet et 2 m bredt og indtil 1 m dybt, nu tilgroet hul. I top en tilgroet 2 m bred og 0,5 m dyb hulning. Siderne ujævne og noget hullede, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og lidt lyng. Matr.nr. 3l: Høj i skel til matr.nr. 3c, Galtho.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi "Hedegaardshøi". 44' i Tv. 5' høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2 M. høj, Diam 16 M. Et granplantet Skel gaar om Højen i NV-SØ. I den nordøstre Side ses en overfladisk Gravning. Toppen er noget ujævn, men Højen er dog vist ikke udgravet. Lynggroet i Ager.Svarer til Madsens nr. 16.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2 x 20 m. Mod SV er fra fod og 3 m opad højsiden gravet et 2 m bredt og indtil 1 m dybt nu tilgroet hul. I top en tilgroet 2 m bred og 0,5 m dyb hulning. Siderne ujævne og noget hullede, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og lidt lyng.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hedegård Høj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Op mod højfod i Ø ses en dynge gamle bildæk, mere end 30 stk. Ca. 14 m. længere mod Ø en mindre grusgrav, tilsyneladende i brug. Der bør nok rettes en henvendelse til ejeren om grusgravningen og fjernelse af affaldet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H, film 02, opt. 15, fra N.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links