Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201749
Sted- og lokalitetsnummer
140119-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** "Hjorthøj", ca. 2,2 x 24 m. I centrum kraterhul, ca. 1,4 m dybt, med smal gang ud mod V. N for midthullet yderligere et stort, meterdybt krater. I Ø, N og S højfod og -side andre indgravninger, den østlige fra grusgravning. Desuden nogle rævegange. I skov.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDens Navn udtales ikke som Hjortehøj eller Hjordhøj (Hyrde) næppe som Hjaathøj (Hjerte), men gl Folk siger Hjarthøj, formodentlig et Navn til en Person. Højen var for faa Aar tilbage [før 1880] smuk og lyngbegroet og tog sig godt ud paa de sandede Agre, men nu er den berøvet alle sine Krandsstene, desuden er der ført en stor Masse Jord bort især fra dens østlige Side. Dens Midte har forhen været opbrudt og sidste sommer [1880] er der kjørt meget Jord bort for at naa Midten igjen. Halvdelen af Højen er saaledes omtumlet, at den kun seet fra Vest tager sig nogenlunde godt ud. Højens bund er imidlertid ikke saa nær naaet med nogen af de hidtil foretagne Gravninger og om Fund eller Sagn vides Intet.- Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hjorthøj", Høj, 2 m høj, Ø-siden i Grusgrav, andre Gravninger i N, V og S, alle tilgroede, stor, nyere Gravning i Centrum (Graven sikkert ødelagt) og ud til SV-fod, lyngklædt i Plantage.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkitse af gravningerne + rævegange i massevis. Alt tilgroet. Det er lige før det er en seværdighed (i ødelæggelse af en høj)! 21.10.86 M.B. og JGB: Høj ca 2,2 m x 24 m. Ødelæggelser nogenlunde som beskrevet, dog står højen stadig med langt den overvejende del af sit volumen bevaret, ligesom centralgraven næppe er berørt (som det ellers er påstået i fredningsteksten). Fredes. Mål: 2x18x16 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hjorthøj", ca. 2,2 x 24 m. I centrum kraterhul, ca. 1,4 m dybt, med smal gang ud mod V. N for midthullet yderligere et stort, meterdybt krater. I Ø, N og S højfod og -side andre indgravninger, den østlige fra grusgravning. Desuden nogle rævegange. I skov.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel grusgrav formentlig mod øst. Meget ødelagt og gennemgravet høj. Et væltet træ mod SØ. Bevokset med græs, røn, ege og bregner.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links