Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50345
Sted- og lokalitetsnummer
060105-119
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 28 m. Mindre hul i toppen; let indsænkning i nor- dre side nær toppen. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj, omtr. 60 Alen i Diameter, med Skov paa. En Del store Randstene ere synlige, der er gravet lidt i den for 30 Aar siden, men intet fundet. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 28 m. Mindre Hul i Toppen, let Indsækning i nordre Side nær Toppen. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 5 x 30 m. Noget ujævn overflade. Flere huller som efter gamle rodvæltere. Selve toppen affladet. Lille jorddynge tæt S for centrum, antagelig fra gammel rodvælter. Gammel indgravning fra NØ begynder noget inde på højen, ca. 9 m lang x 3 m bred og 0,75-1 m dyb grøft, der dog ikke når helt indtil højens centrum. Ved V-foden er frilagt 4 store randsten, ca. 0,7 m store, 7 synlige ved n-fod. Flere randsten i NV fjernet. 3 randsten ved Ø-fod. Langs højens S og SØ-fod er randstenene muligvis fjernet ved anlæggelsen af en spadsersti, der fra ØSØ løber indtil højens VSV-fod. Stien er 1½ m bred, jorddynge ligger opkastet udenfor højfods grænsen. Ved SSV-foden ses en 3 m NNØ-SSV lang og 1,5 m bred indgravning. Gammel skydegrav nedgravet inden for randstenskæden. Graven er opfyldt med gamle jernspande, pigtrådsruller samt gammel ved. Højen bærer præg af kreaturnedslid. Der pløjes i en rundet, firkant omkring højen ca. 45 m SV-NØ og 40 m NV-SØ. Største frizone V for højen. Ved NV-hjørne gammelt cement drikkekar samt enkelte marksten. Ved SV-hjørne har der været opstillet en række bistader, gammelt træstativ og halmafskærmning. Langs SSV .... grænsen gitre fra bihusene henligger ved højens SSV-fod og S herfor. Relativ åben bevoksning af avnbøg, eg, birk, kirsebær, elm, hassel og enkelte røn. En del kaprifolie og vedbend på N og V-del. Centrale del af højen næsten fri for træbevoksning, mange ungtræer i frizonen omkring højen. Imponerende høj, burde ved lejlighed plejes. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links