Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181393
Sted- og lokalitetsnummer
140601-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ganske flad, men bred høj, lyng- og græsklædt i granplantage. På højen enkelte små graner. 0,70 x 18 m. En vej går henover toppen i VSV-ØNØ. I højfoden sås seks mere eller mindre tilgroede sten. På topfladen nogle sten, rimeligvis marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 572/53. Sb. 14.06.01-4. Brev af d. 9/7 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. dommer R.A. Fog) og N01 (v. Th. Mathiassen, N01). Til Fredningsnævnet for Randers amt, hr. dommer R.A. Fog, R., Mariager. Angående den påtænkte fredning af "Lykkens Trekant" og det formentlige tingsted på matr.nr. 17f af Asfærg kan jeg udtale, at sidstnævnte "tingsted" formentlig er det mindesmærke, vi har fredet på matr.nr. 17f med nr. 1813.93. Dette mindesmærke er en flad høj, omgivet af 6 randsten, formentlig med brandgrave fra yngre bronzealder. Om den senere i tiden skulde være benyttet som tingsted, tør vi ikke sige noget om. Hvad angår hjulspor, kender vi ikke disse, og der er vel næppe grund til at antage, at de stammer fra oldtiden. Therkel Mathiassen. Vedlagt sagen: Udskrift af forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn. Korrespondance af d. 6/7, 9/7 1953 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommeren i Mariager) og N01.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen overvurderet på bllåt kort. Tværmål ikke muligt at eftermåle p.g.a. udflydende højfod. Blå korts 18 m dog rimeligt acceptabelt. Kant af gammel granplantage løber henover S-fod. Centralparti og nordlige del i gammelt brandbælte. Skovvejen heri slynger sig rundt om højen langs N-fod. S-dele bevokset med store graner. Græsklædt med 4 løvtræer på siderne for den dels vedkommende, der ligger i det gamle brandbælte. Af blåt korts 6 randsten sås kun 3. Centralt på højen ruinerne af et foderhus. På NV-fod en brændestabel. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Offentligt tilgængelig i privat skov. Parkeringsmulighed i nogen afstand uden for skoven i V. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden vej henover toppen, foderhus og brændestabel. Kun en sten er lokaliseret. Ligger op til en grusvej, som snor sig rundt om højen mod nord. Højen er tæt tilgroet med buskads og krat. Mod syd enkelte store gamle graner.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links