3563 Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36064
Sted- og lokalitetsnummer
190403-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kalvslund, bd.I, bl.8, art.12; Hjortvad (hovedpart mod vest). Kalvslund, bd.I, bl.5, art.6; Hjortvad (lille part mod øst). Høj, 3,05 x 19 (NNV-SSØ) - 11 m (ØNØ-VSV). Hul i top 4,20 m i diam., 0,70 m dybt. Toppens østlige halvdel afgravet i 1 meters dybde og 1,50 m's bredde (i Ø-V) ved plantning af tjørnehæk. Ø-siden iøvrigt stejlt afgravet i fuld bredde. Sænkning 3,50 x 1,50 m, ca. 0,30 m dyb NV for top; tilsvarende men fladere sænkning S for top. SV-side fladt afgravet og aftrampet af kreaturer med brud i indtil 2,25 m's højde (mod SV) faldende til højfoden i NV. Græs- klædt med tjørnehæk henover, i ager. - (Højens vestlige del en del beskadiget af kreaturer, hegn opsat hen over højen, hæk plantet i skel. Disse beskadi- gelser påtlat over for ejeren, der lovede at føre hegnet uden om højen. Til- ladelse givet til at bibeholde hækken. - Elektricitetsmast opstillet på hø- jens østlige del: påtalt skriftligt over for El.forsynings-Andelsselsk.Søn- derjyllands Vestkyst, Skærbæk). Kalvslund, bd.I, bl.5, art.6; Hjortvad (lille part mod øst).: Høj i skel til Kalvslund bd.I, bl.8, art.12; Hjortvad (hovedpart mod vest).

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, opr. ca. 3 m høj, 19 m i Tværm. Omtr. hele østre Halvdel bortgravet. Foden bortpløjet mod V. Stor Fordybning i Top og ned ad Østsiden. Skeldige hen over Midten.
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links