Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36062
Sted- og lokalitetsnummer
190403-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hjortvad, bd.I, bl.41, art.73. Høj, 3,80 (fra S) - 3,20 (fra N) x 17,50 (N-S) - 14,50 m (Ø-V). Hul i top, diam. 6 m, 0,95 m dybt. Ø- og N-side stejlt afgravet med brud foroven. Af- gravningen går ikke ned til højbund, men uden for de afgravede sider er hø- jen udpløjet. Nedre halvdel af V-siden stejlt afgravet. Lige over for foden mod SV en 3 m vid, 0,40 m dyb sænkning. Flad sænkning, 4 x 2 m, lidt over S-fod. To randsten mod S. Græsklædt, med bevoksning af roser, en gran i top, i ager. - (Højen lettere beskadiget af kreaturer. Påtalt over for ejeren, der lovede at hegne højen ved løsdrift på marken).

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3,25 - 3,50 m høj, opr. 18-20 m i Tværm. Foden afpløjet rundt om. En del Jord bortgravet af V.- og N.-Siderne. I Top en flad Fordybning 1 m br., der åbner sig ned ad Østsiden. Lyng- og græsklædt, i Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,80 (fra s) - 3,20 (fra n) x 17,50 (n-s) - 14,50 m (ø-v). Hul i top, diam. 6 m, 0,95 m dybt. Ø- og n-side stejlt afgravet med brud foroven. Afgravningen går ikke ned til højbund, men uden for de afgravede sider er højen udpløjet. Nedre halvdel af v-siden mod sv en 3 m vid, 0,40 m dyb sænkning. Flad sænkning, 4 x 2 m, lidt over s-fod. To randsten mod s. Græsklædt, med bevoksning af roser, en gran i top, i ager. Højen lettere beskadiget af kreaturer. Påtalt over for ejeren, der lovede at hegne højen ved løsdrift på marken.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links