Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - del af højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - del af højen set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
350616
Sted- og lokalitetsnummer
190302-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1885. Købt. Afmærkn.: MS (1892) nær toppen. Meget anseelig høj, 5,8-6 x 24-27 m. Foden mod S afskåret af kirke- gårdsdige, foden mod Ø afskåret ved anlæg af hus, der ligger 1/2 alen fra højens nuværende østfod, der står omtrent lodret og sten- sat til ca. 1 alens højde. Iøvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng, brombær og enkelte buske på jordlod, der næsten udfyl- des af højen.

Undersøgelseshistorie

1885
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kirkehøj", F.M. [[1885]] ]B6798-99[ (Fortegnelse osv. 1876-85. S.54.).
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå fredningsrejse i efteråret 1955 i Folding s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes også sb. nr. 62, en gravhøj, beliggende umiddelbart op til Folding kirke, på matr. nr. 12 e[?] af Nørbølling, og tilhørende Kirkelig Forening for Indre Mission (ved kirkeværgen, gdr. Kr. Vang, Nørbølling pr. Brørup). Dette uregelmæssige mindesmærke kunne beskrives således: 5,8-6 x 24-27 mtr. Foden mod S afskåret af kirkegårdsdige, foden mod Ø afskåret ved anlæg af hus, der ligger ½ alen fra højens nuværende fod, ...[?] lodret og stenet til ca. ½ alens højde. Iøvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng og enkelte buske samt - mod NV - brombærkrat. Imidlertid fandtes ved foden af højen, i vestsiden, et lille hul af tilsyneladende nyere dato. Dette blev påtalt overfor kirkeværgen, der lovede at bringe forholdet i orden og tillige at fjerne en del af det for højen skæmmende brombærkrat og nogle buske. Besigtiges ved lejlighed.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget anselig høj, 5.8 - 6.0 x 24-27 m. Foden mod syd afskåret af kirkegårdsdige, foden mod øst afskåret ved anlæg af hus, der ligger 1/2 alen fra højens nuværende østfod, der står omtrent lodret og stensat til 1 alens højde. I øvrigt meget velbevaret. Bevokset med græs, lyng, brombær og enkelte buske på jordlod, der næsten udfyldes af højen. [[656/56, vedrørende fjernelse af krat m.m.]] [[Fjernelse af krat og buske lovet samt udbedring af hul i vestl. højfod]]
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links