Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
18134
Sted- og lokalitetsnummer
140406-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/4 1892, godsejer C.J.H. Brask. Høj, 2,50 x 15 m. Grantræer.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj uden trævækst i ager, - p.t. med ung kvier som har beskadiget de nedre ca. 1,5 m af højfoden imod SØ, Ø og NV. Højen er omtalte steder helt nedtrampet hvorved såvel randsten som enkelte sten fra selve højfylden ses, - en enkelt mindre sten fra højens SØ-side er tilmed trillet helt ud. I den stadig intakte og græsbevoksede vestlige højefod ses en helt række jordfaste randsten, og omkring højtoppen ses flere mindre jordfaste sten fra højens stendække. En lille rævegrav i Nordre højside. Aftale med ejer d.d.: 1. Højen indhegnes øjeblikkeligt. 2. Uden at beskadige højen påføres muld på de nedtrampede partier og de tilsås herefter med vilde græsarter. 3. Højen vil først afgræsses igen om 3-4 år, og da kun lejlighedsvis under opsyn for at undgå nye skader. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kreaturskaderne er groet til. Randsten mod vest ses ikke (evt. er de groet til). Sten på toppen ses ikke (evt. er de groet til). Højen er græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links