Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
18132
Sted- og lokalitetsnummer
140406-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/4 1892, godsejer C.J.H. Brask.. Høj, 11 x 7 m, 1,25 m høj; lavning i top. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 415/13. Sb. 14.04.06, 8-10. Ved Besigtigelse af 2 Høje [[Sb. 8-9]] , fredlyste under Matr. Nr. (2,5,7,16) 13, nu 13d af Kjærby, besaas tillige en noget sydligere beliggende Høj [[Sb. 10]], angaaende hvilken en særlig Deklaration er udstedt, lydende paa Matr. Nr. 8 og 13. Matr. Nr. 13 er nu delt. Højen ligger som de 2 ovennævnte delvis paa Matr. nr. 13 d, tilhørende Bolesmand Chr.[?] Drastrup Andersen, delvis paa Matr. Nr. 8, der nu tilhører Gaardejer Mads P. Winther, Kjærby. Højen fandtes at være 1,3 M. h., 17 M. br., med uregelmæssig Overflade. Toppen er uregelmæssig indsænket, ca. 1/3 M., i ældre Tid. I ny Tid er i den østre Del (Matr. Nr. 13d) fra Centret mod Ø. gravet til Bunden, 1 M. br., 2 M. l. Den nuværende Ejer har haft Lodden i 3 Aar. Udgravningen er ældre, snarest 7-8 Aar gl. og da antagelig sket i den foregaaende Ejers Tid. Højen har ikke, da den fredlystes, været synderlig egnet og bør nu abandonneres, idet Centralgraven antagelig er ødelagt eller stærkt beskadiget. p.t. Snedsted, 12 Juli 1913. Hans Kjær. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 12/7, 13/7 1913 ml. Hans Kjær og N01. Fredysningsdokument af d. 13/4 1892 for en rundhøj [Sb. 10] beliggende på Matr. nr. 8 og 13 af Kjærby by og sogn. Fredningen opgivet i 1913.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort, dog hoved- til favnstore sten på, men også i overfladen. Geod. Inst.-målepunkt på højtop. Råvegrave på S- og V-side. Græsklædt. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Synlig fra offentlig tilgængelig, privat skov i V. Bevoksning: 1989: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links