Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51345
Sted- og lokalitetsnummer
060104-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 16 m i Ø-V, 10 m i N-S. Stærkt afgravet i siderne, særlig mod S og NV. Skrænterne er eftergroede. Græsklædt med krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn for største Delen sløifet Gravhøi, som vistnok har været en Jordhøi, dog med et Lag Sten foroven følgende Høiens Runding. Om der er fundet nogen Centralbegravelse vides ikke [skitse]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 16 m i Ø-V, 10 m i N-S. Stærkt afgravet i Siderne, særlig mod S og NV. Skrænterne er eftergroede. Græsklædt med Krat i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. 2 x 15 m NØ/SV x 9 m (?). Højen trapezformet, 9 m bred i Ø, 6 m i V. Ø del højest falder imod V. Affladiget gammel skade. Højens overflade ujævn, antagelig fra gamle rodvæltere. Stort stykke af NV og SØ del afskåret NØ/SV. N del afskåret SSV/NNØ. Flere sten synlige på højoverfladen. Enkelte marksten omkring højen. Højen bevokset med 4 gamle ege, tjørn på N-lige del samt i Ø. I V og N en gruppe rønnetræer. S-side græsklædt, men begyndende brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links