Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
250528
Sted- og lokalitetsnummer
180314-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/1 1931, G.I. 2 m omkr. stenen. Afmærkn.: MS 1962. Høj,"Solskovbjerg", 3 x 30 m. Tilgroet hul i top. Afgravning af vestre side ved nu tilgroet grusgrav. Større indgravning i sydsiden. Sænkning i vestre top. Alt dog tilgroet. Trods beskadigelser godt virkende høj. Lynggroet på åben lyngplet i plantage. Matr.nr. 19ar: Høj i skel til matr.nr. 19aq, Snejbjerg.

Undersøgelseshistorie

1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Solskovbjerg", som fritekst, hullerne er meget omfattende, flere meter store og indgravningen fra syd går til bunds, bevokset med lyng, lidt græs, fyrre- og egetræer, i blandskov i kant af ager. Spejderhytte ude ved vejen. Småstier i terrænet. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links