Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33073
Sted- og lokalitetsnummer
190102-91
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,8 x 14 m. I top hul, 2 x 3 m. Lyng i hede.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 0,80 met. Tværmaal 14,00 met. Lynggroet i Hede. Udgravet. Bevoksning: 1979: Lyng.
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,8 x 14 m. I top hul, 2 x 3 m. Lyng i hede. Bevoksning: 1979: Lyng.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSagsbehandling samt en omfattende korrespondance i mellem O. Voss / M. Ørsnes-Christensen og N01 angående diverse beskæftigelsesarbejder udført i 1956 (heriblandt Bække-undersøgelserne). Følgende sager blev behandlet: Udgravninger : NM jour. nr. 1130/56, Bækkemonumentet, skibssætnig. NM jour. nr. 933/56, Ny Lykkegård, stenlægning. NM jour. nr. 1107/56, Ny Lykkegård, overpløjet høj. NM jour. nr. 1108/56, Bække Mark, sb. 20, overpløjet høj. NM jour. nr. 1109/56, Grønninghøj, sb. 18, overpløjet høj. NM jour. nr. 685/56, V. Thorsted, Gammelenge, stenlægning. Besigtigelser: NM jour. nr. 812/56, Kragelund, fredningssag. NM jour. 1056/56, Nyby, Benborg, fund af jernslagger. NM jour. nr. 1132/56, Skibsdraget, offerfund m. lerkar. NM jour. nr. 1160/56, Asbo, overpløjet høj. NM jour. nr. 1157/56, Søndervang, gravplads el. boplads fra ÆRJ. NM jour. nr. 490/56, Dostrup, Novrups gravninger. NM jour. nr. 1057/56, Revsing, gruber med lerkarskår, Novrup. NM jour. nr. 1041/56, Møsvrå, skålgruber. NM jour. nr. 492/56, Lejrskov, overpløjet høj, Novrups gravning. NM jour. nr. 1156/56, Gejsing, dyssekammer, undersøgt af Novrup.
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse af overpløjning samt beplantning af flere gravhøje - heraf flere fredede - beliggende på matr. 1 ak af Kragelund. [Sagen omfatter i sin helhed sb. 86-97 i Bække s., Anst h.].
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidD. 26/4 1956 besigtigedes en højgruppe nord for Kragelund, hvoraf flere høje, ifg. indberetning af 22/4 1956 fra lærer Novrup, Staushede, var blevet overpløjet og beplantet med gran. Da beliggenheden af de fredede ifh. til de ikke-fredede høje var uklar ved 1. besigtigelse blev en ny besigtigelse nødvendig d. 29/5 1956. Herefter kunne flg. oplyses: Den pågældende højgruppe omfattede højene sb. 86-97, Bække. Af disse høje var de 7 (sb. 86, 87, 88, 91, 92, 93 og 95) fredet. Af de ikke fredede høje så de 2 sydligste (sb. 96 og 97) ud til at have været overpløjet i længere tid, medens højene sb. 89 og 94 (begge noget ubetydelige) tilsyneladende var blevet ompløjet og beplantet med gran. Høj sb. nr. 90 var kun en lille rest - det østligste af en høj, hvoraf den øvrige del var bortskåret af landevejen. Af de fredede høje var sb. 86, 88 og 93 intakte, medens de 4 andre høje (sb. 87, 91, 92 og 95) var beskadigede som følger... [jvf. sagen]. De 4 beskadigede høje skulle reetableres. D. 4/6 1956 aftaltes med ejeren at denne havde udbedret skaderne på de 4 fredede høje inden d. 15/10 1956.
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse af de beskadigede gravhøje sb. 87, 91, 92 og 95 i Bække sogn, der af ejeren var blevet lovet udbedret før 15/10 d.å. (jvf. skrivelse af 4/8). Højenes tilstand svarede imidlertid ganske til den beskrivelse, som inspektør Vebæk havde givet d. 26/4 d.å. Ejeren kontaktes.
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed fornyet besigtigelse d. 15/11 1956 var højene sb. 87, 92 og 95 tilfredsstillende istandsatte, medens højen sb. 91 fremdeles var overpløjet i hele sin udstrækning. Ejeren måtte derfor ved fornyet skriftlig henvendelse fra NM I gøres opmærksom på, at også denne høj var fredet og burde reetableres omgående.
1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af sb. 87, 92, 95 og 91 der alle var blevet istandsatte.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTilstand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at højen nu ligger i plantage i mindre lysning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Omgivelser: Plantage, trafik. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F153/101. Bevoksning: 1979: Lyng.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links