Oversigtsbillede - høje set fra SV
.
Oversigtsbillede - høje set fra SØ
.
Oversigtsbillede - høje set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33074
Sted- og lokalitetsnummer
190102-93
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 20 m. Firkantet tophul, 2,5 m bredt, herfra lille krum rende mod S. I overfladen flere småhuller. Lyng i hede.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 2,50 met. Tværmaal 21,00 met. Udgravet med et, nu halvtilkastet, kvadratisk Hul af 2,70 met Sidelinie. Der skal være fundet to Stridsøxer.
1898
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 3/4 x 20 m. Firkantet tophul, 2½ m. bredt, hvorfra lille krum rende mod S. I overfladen flere småhuller. Lyng i hede.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSagsbehandling samt en omfattende korrespondance i mellem O. Voss / M. Ørsnes-Christensen og N01 angående diverse beskæftigelsesarbejder udført i 1956 (heriblandt Bække-undersøgelserne). Følgende sager blev behandlet: Udgravninger : NM jour. nr. 1130/56, Bækkemonumentet, skibssætnig. NM jour. nr. 933/56, Ny Lykkegård, stenlægning. NM jour. nr. 1107/56, Ny Lykkegård, overpløjet høj. NM jour. nr. 1108/56, Bække Mark, sb. 20, overpløjet høj. NM jour. nr. 1109/56, Grønninghøj, sb. 18, overpløjet høj. NM jour. nr. 685/56, V. Thorsted, Gammelenge, stenlægning. Besigtigelser: NM jour. nr. 812/56, Kragelund, fredningssag. NM jour. 1056/56, Nyby, Benborg, fund af jernslagger. NM jour. nr. 1132/56, Skibsdraget, offerfund m. lerkar. NM jour. nr. 1160/56, Asbo, overpløjet høj. NM jour. nr. 1157/56, Søndervang, gravplads el. boplads fra ÆRJ. NM jour. nr. 490/56, Dostrup, Novrups gravninger. NM jour. nr. 1057/56, Revsing, gruber med lerkarskår, Novrup. NM jour. nr. 1041/56, Møsvrå, skålgruber. NM jour. nr. 492/56, Lejrskov, overpløjet høj, Novrups gravning. NM jour. nr. 1156/56, Gejsing, dyssekammer, undersøgt af Novrup.
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse af overpløjning samt beplantning af flere gravhøje - heraf flere fredede - beliggende på matr. 1 ak af Kragelund. [Sagen omfatter i sin helhed sb. 86-97 i Bække s., Anst h.].
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidD. 26/4 1956 besigtigedes en højgruppe nord for Kragelund, hvoraf flere høje, ifg. indberetning af 22/4 1956 fra lærer Novrup, Staushede, var blevet overpløjet og beplantet med gran. Da beliggenheden af de fredede ifh. til de ikke-fredede høje var uklar ved 1. besigtigelse blev en ny besigtigelse nødvendig d. 29/5 1956. Herefter kunne flg. oplyses: Den pågældende højgruppe omfattede højene sb. 86-97, Bække. Af disse høje var de 7 (sb. 86, 87, 88, 91, 92, 93 og 95) fredet. Af de ikke fredede høje så de 2 sydligste (sb. 96 og 97) ud til at have været overpløjet i længere tid, medens højene sb. 89 og 94 (begge noget ubetydelige) tilsyneladende var blevet ompløjet og beplantet med gran. Høj sb. nr. 90 var kun en lille rest - det østligste af en høj, hvoraf den øvrige del var bortskåret af landevejen. Af de fredede høje var sb. 86, 88 og 93 intakte, medens de 4 andre høje (sb. 87, 91, 92 og 95) var beskadigede som følger... [jvf. sagen]. De 4 beskadigede høje skulle reetableres. D. 4/6 1956 aftaltes med ejeren at denne havde udbedret skaderne på de 4 fredede høje inden d. 15/10 1956.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTilstand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at højen ligger i en lysning i plantage. Skader som tidligere nævnt samt en del rævegrave. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Plantage, trafik. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F153/101.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links