Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30175
Sted- og lokalitetsnummer
030502-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Kubehøj", 2 x 20 m. Afgravet i siderne, spids top. Enkel- te randsten ses. Vedr. rettelse til fredningsbeskrivelsen, se brev fra Århus af 20.12.1979 i deklarationsarkivet.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordhøi, liggende paa et jævnt Høidedrag, Tværmaal omtr. 34 Fod, Høide 6 F. Randstene sees paa flere Steder. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kubehøj", 3 x 20 m., afgravede Sider, spids Top. Spredte Fyrretræer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kaldet "Kubehøj". Firkantet grundplan og stejle sider. Højtoppen danner en plan flade, 3m x 4m stor, og falder fra V mød Ø. Enkelte randsten. Beskadigelser: Affald: En gammel jernplov ved højfod. Agerbrug: Højfoden er pløjet op i Syd- og Vestsiden, så et 1/2 m højt stejlt brud er fremkommet (fild 12:30-34). - På skitse mærket med -. Bevoksning: På den græsbevoksede høj står løvtræer sprdet langs højfoden. JGB den 12.10.88: Ingen nærpløjning mere. Den gamle svingplov står stadig på N-siden men er så fastankret i jorden at den ikke er til at rokke. Æstetisk er den uden betydning. Ej videre påtale. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links