Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291729
Sted- og lokalitetsnummer
030502-43
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Janviges Høj, 2 x 10 m. I midten stensætning af 10 randsten og 1 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Jordhøi af oval Form, liggende paa en ubetydelig Banke. Den synes opkastet af Jord, stærkt blandet med store Stene og Flintstykker. Midt paa den rager en større Sten op. Siderne ere overalt stærkt afskaarne, Toppen helt affladet. 7 større Randstene. Skitsen er tagen fra Syd-vest. Bevoksning: 1980: Løvtræer
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Janviges Høj", 2 x 10 m., i Midten Stensætning af 10 Randsten og 1 Dæksten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med megalitgrav. "Janviges" eller "Jannes" høj. Jordfyldt jættestuer kammer (?) hvor den dækkende høj er fjernet. De meter høje sten 1 - 6 står tæt sammen. Noglen af dem hælder svagt indad. I alt er 15 sten tilstede, heraf 1 dæksten, 1 sten SV for høj, samt en mulig gangsten. Bevpksning: Vildt højt krat af forskellige træer og buske. JGB: 10.10.88: Næppe jættestue. De opretstående sten (1-7) virker ikke bærestensagtige og har "facade" udefter - de er snarere randsten i en lille langdysse. Dækstenen hviler muligvis over et lille intakt kammer, af hvilket en mulig bæresten (11) ses. Bundvegationen helt bortskygget i erosion truer. Skal plejes. Bevoksning: 1980: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er beliggende på en lille bakke. Bevokset med græs, et stort løvtræ mod nord, et stort nåletræ mod syd samt hybenkrat mm. Beliggende i græsmark. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links