Oversigt set fra NØ
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150511
Sted- og lokalitetsnummer
110512-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Kvolstedhøj", ca. 3,5 x 26 m. Toppen afgravet og med min- dre sænkning. Vestsiden delvis afgravet. Nordre del omdannet til haveanlæg. Delvis træbevokset i have.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,5 x 25,0 x 22,0 m. Beskadigelser: Højtoppen afgravet, ujævn og med mindre nedgravning. Højsiderne er alle mere eller mindre afgravede eller stejle. V-lige del bortgravet, så der idag står stejl brink fra bund til top. 3-4 m. afgravet af S-foden/siden og ladebygning er her opført direkte op til højen (se billede). De resterende højsider er ujævne med flere stejle afgravninger/nedtrampninger og desuden er siderne og omgivelser skæmmet af affald og markredskaber. Højfoden bliver i Ø og N jævnligt overkørt med maskiner. Højen er på N-, Ø- og S-siden omgivet af forholdsvis nye bygninger og mod V er der mødding og ensilagegrav (se afstand på tegning på berejserskema). Forholdene påtalt overfor ejer, men denne erklærer, at de nye bygninger er opført dér, hvor de gamle var placeret og de forskellige afgravninger er sket før hans tid. Han mener endvidere at vide, at kun halvdelen af den oprindelige høj er tilbage, idet resten skulle være bortgravet for 30-40 år siden og brugt som opfyld i det lavtliggende område V for højen. Højens størrelse berettiger den til fortsat fredning, men nuværende beliggenhed og omgivelser taler for en udgravning. Ejeroplysning på skema. Påtaleskrivelse er her undladt, idet sagen er af en sådan karakter, at jeg helt vil overlade det til Fredningsstyrelsen at tage stilling til, hvad der videre skal ske med denne høj og hvilke forhold, der skal påtales overfor ejeren. Bevoksning: 1980: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links