sf S
.
sf Ø
.
sf N
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280330
Sted- og lokalitetsnummer
180605-47
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, 1,7 x 17 m. Hele over- og NV-delen bortgravet. Krateret anvendt til losseplads. Ø-fod beskåret. Lyng i hede. Tilladelse til sløjfning givet 29/4 1947. 1956: Høj, 1,7 x 20 m. Større afgravning af top og nordvestre side samt af østre side, alt dog tilgroet. Græs-lynggroet i mindre, udyrket område i ager. (I top en del dog ikke meget synlige glasskår og lidt andet affald, hvis fjernelse man naturligvis ikke kan pålægge ejeren. Får NM restaureringsar- bejder på egnen kan man fylde højens hulheder op og dermed dække affaldet).

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2803:30, Status: C
1956
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1956
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 13,0 x 16,0 m. Meget medtaget, store huller på V- og N-side og i NV-del af top. Disse sidste fyldt med gammelt jern og glas. Alle skader tilgroede. Ældre grusgravningshul ved SØ-siden, har taget højfoden her (yngre end 1956?, se ældre beskr., også vedr. affaldet). Ejeren har efter besigtigelsen påbegyndt opfyldning af gamle grusgravningshuller i det lille område ved højene. FFF bør gøre noget ved at få affaldet dækket, evt. aftale at ejeren gør det i forbindelse med genbesigtigelse af 2803:30. Han føler sig nok i nogen grad ansvarlig, da skaderne må være sket, mens hans far havde gården. Ejeroplysning på skema. Ved genbesigtigelse 30.10.81: Aftale truffet med ejer om at fylde hullet ved SØ-foden. Han ville også dække det gamle affald i toppen ved lejlighed. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links