Oversigtsfoto
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30111
Sted- og lokalitetsnummer
170406-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Løsning, matr.nr.6f: Høj i skel til matr.nr.6e af Løsning. Høj, 3,25 x 28 m. S- og Ø-fod stejlt afgravet; i NØ-side huller, trampet af kreaturer; i toppen stor nedgravning, 1,5 m dyb, 10 m bred, med udgang mod Ø; også V-siden noget afgravet. Beplantning tilladt. I skel.

Undersøgelseshistorie

1905
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med græs og enkelte træer i S-lig halvdel. N-lig halvdel tæt beplantet med fyr. Høj skæres diametralt af skelhegn. Kun S-lig halvdel tilgængelig. Beliggende i dyrket mark. Ujævn overflade. I top større sænkning. I S-side en del huller/gruber fra kreaturer, der også har trampet overfladen ujævn. Tværs over høj kreatursti. SØ-fod stejlt afgravet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.26.79-SØ, F 02.24.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/048.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSydsiden af højen er bevokset med græs og spredte træer. Nordsiden af højen er dækket af en meget tæt bevoksning af løvtræer. Mange rævegrave i sydsiden. Nord for højen et hegn - formentlig det gamle skelhegn over højen, som er flyttet nedenfor højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links