Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322648
Sted- og lokalitetsnummer
020601-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr.Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg) MS (Boye) Rund høj (Mark nr.7) 2,5-3 x 20 m. Noget uregelmæssig omrids. Bevokset med træer. I ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en høi Bakke i den saakaldte Iskjældermark ligger en lav, rund Høi, 42' i Diam. 8' h., bevoxet med Træer. Ligesom ved den foregaaende [sb.39] er der ligeledes om Foden af denne opkastet en lav Vold. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj (Mark Nr.7). 2 1/2-3 x 20 m. Noget uregelm. Omrids. Bev. med Træer. I Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 2,5x22x20 m, rundet form, pløjet tæt på højfod mod N, længderetning NV-SØ. Der er fældet et ældre træ mod Ø, hvor der ligger stamme- og grenrester. Ligger ca 10 m S for grusvej (privat) omtrent 200 m fra offentlig vej - ret høj placering på kant af morænebakke på skråning ned mod nu dyrket lavning mod Ø samt mose mod N, udsyn til andre høje. Gav besked på godskontoret om at pløje lidt længere fra højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger på kant af morænebakke med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links