Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
340811
Sted- og lokalitetsnummer
190106-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1897, Laurits Nielsen. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller på sydsiden nær foden. Anselig høj, 4,5 - 4,7 m høj, 16 - 17 m i Ø-V, 20 - 21 m i N-S. Affladet top, ret stejle noget ujævne sider, især mod N, iøvrigt velbevaret. Bevokset med et par buske, gyvel, lyng og græs, i ager.

Undersøgelseshistorie

1897
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 4,90 met. Tværmaal 16,00 met. Toppen er affladet. Foden allevegne bortpløiet, hvorefter Siderne ere skredne ned, navnlig Østsiden har lidt meget. Lynggroet i Ager. Høien blev fredlyst 1897.
1952
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå rejse gennem Jylland iagttoges at en granit MS sten lå væltet ved nordre fod af en gravhøj, der lå tæt op til hovedvej 1 og lidt før 11,8 km. stenen (dvs. knapt 11,8 km. fra Kolding). Højen syntes at være identisk med sb. 32 Lejrskov s., Anst h., Ribe a. Da Norling-Christensen havde en aftale samme dag kunne han ikke nå at få stenen anbragt, desuden så det ud til at man for at få kørsels- og vendeplads nord for højen i tidens løb havde beskadiget denne så meget, at stenen var væltet, hvilket altså ville sige, at stenens plads nu kunne være udenfor højfoden, og i så fald burde den anbringes der for at hindre, at højfoden arbejdedes yderligere bort. Før MS stenen anbringes burde man konferere med ...[?] oplysninger om udstrækningen af den oprindeligt fredede høj.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, 4.5-4.7 m høj, 16-17 m i øst-vest, 20-21 m i nord-syd. Affladet top, ret stejle, noget ujævne sider, især mod nord, i øvrigt velbevaret. Bevokset med et par buske, gyvel og lyng, græs, i ager.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Anselig. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Gamle skader tilgroet. Selvsåede træer gror henover højen N/S. I V er højsiden afskåret og nogle meter af højen hermed forsvundet. Det må være sket efter forrige berejsning, da skaden ikke nævnes, men ny ser den ikke ud. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.44.79. S/H 05.13.79-SV.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links