lavning nord for megalit
.
sf N
.
sf NNV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2503111
Sted- og lokalitetsnummer
180412-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lem sogns nordre del. Høj, 2 x 25 m. Toppen bredt indsænket og i bunden af denne sænkning et 2 x 2 m stort hul, der synes at være ca. 0,5 m dybt. Alt dog tilgroet med lyng. Mod nord ses 7 svære randsten og nr. 3 fra øst synes væltet ud i ret ny tid. Sydsiden trampes ned af kreaturer. Mod øst og nord pløjes for tæt på, pløjning 3 m længere ude end hidtil lovet.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1980: Høj i græsmark, stærkt forulempet af kreaturer. Randstenene trampet frit det meste af vejen rundt. Evt. henvendelse til ejer om reetablering og hegning. Ingen mål. Film: 002:16:18. 1981: Ved genbesigtigelse: Randsten fremme og høj, nøgen brink mod N og Ø, plyndringshul i top. Der har ikke været kreaturer i marken siden KMN's besøg, så der er ingen hegn for øjeblikket, men ejeren er helt indforstået med at skulle hegne når der skal græsses på marken. Højen er så medtaget, at vind og vejr har gode muligheder for yderligere at nedbryde den. der har for længe siden været gjort forsøg på at fjerne højen, men dette blev standset, siger nuv. ejer. Det kræver fagfolks bistand at retablere en så skadet højs "oprindelige", gode udseende. Jeg har kun konstateret et behov for retablering, ejeren og jeg har ikke disuteret hvordan, hvornår og af hvem det skulle gøres. Ejeren skal have nærmere besked. Sagsbehandlerkommentar. Naturen må gå sin gang indtil pleje/restaurering evt.finder sted. 12.3.1991. Højen hegnet og OK. MB. Bevoksning: 1981: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links