Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241620
Sted- og lokalitetsnummer
140510-79
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En meget anselig, noget langagtig høj, "Lindhøj", 17-18 x 26-27 m, ca. 4 m høj, overfladen meget ujævn og hullet, tildels opskrabet af høns. I toppen større hul. Bevokset med spredte træer og buske, i ager. NM I: (Højen benyttes som hønsegård. Denne anvendelse har varet i 6-7 år og bør forbydes.)

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 598/39. Sb. 14.05.10, 79-80. Ang. gravhøje, Sb. 79-80, benyttet som hønsegårde. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 5/8 1939 ml. Landsarkivar Knudsen, Landsarkivet, og N01. Korrespondance af d. 16/8, 18/8, 12/9, 15/9 1939 ml. Lærer S. Andersen, Ryomgaard, og N01.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid770/46 Ved Sætn. af MP bedes undersøgt, om Hønsegaarden er flyttet
1946
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 770/46. Sb. 14.05.10-79. Brev af d. 10/10 1946 ml. Gaardejer Chr. Christensen, Begtrup pr. Knebel, og N01. Hr. Gaardejer Chr. Christensen, Møllegaard, Begtrup pr. Knebel. I Tilslutning til det Fredningsdokument, vi har sendt Dem, tillader jeg mig at gøre Dem opmærksom paa, at det ifølge Fredningsloven er ulovligt at benytte Deres Høj, Lindehøj, som Hønsegaard, idet Hønsene i Aarenes Løb vil ødelægge Højen. jeg henstiller derfor til Dem at flytte Hønsegaarden til et andet Sted inden et Aar regnet fra Dags Dato. Ærbødigst Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 3/10 1946 ml. Vilh. Stubbe, Teglhøj, Fuglsø pr. Knebel, og N01. Korrespondance af d. 10/10 ml. Gaardejer Chr. Christensen, Møllegaard, Begtrup pr. Knebel, og N01.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelse. Mål: 5,0 x 27,0 x 18,0 m. Hullet i toppen, 4 x 3 m., 0,5 m. dyb. Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2009
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumNordsidenVestsidenVestsiden bemærk klar terrassekant mellem gravhøj og bakkeSydsidenBemærk stejl skrænt og afbrænding af stubbeBemærk sti på vestsiden og bænk på toppenSydsidenNordsidenStejl skrænt og afbrænding af stubbeØstsidenBemærk stejl skrænt og afbrænding af stubbeØstsiden
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHer er ikke hønsegård længere. Højen er gledet i ét med den bakke, den lå på. Det bevirker, at den syner både større og højere i dag. Det er vanskeligt at se, hvor høj og bakke adskilles. Der ses en rimelig klar højfod mod øst og vest, mens højen er nedskreden mod nord og syd. Selve højen måler idag 32 m. i nord-syd og 28 m. i øst-vest. Bevokset med spredte buske. Beliggende i udyrket græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links