Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241623
Sted- og lokalitetsnummer
140510-81
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Uregelmæssig dysse, nærmest spidsoval, mellemting mellem lang- og runddysse. Firkantet kammer, hvori 3 bæresten er bevaret, en større, flad sten ved si- den af kammeret sikkert den fravæltede overligger. Rundt om på højen enkelte sten. 13-14 store randsten. Selve jordhøjen 15-16 x 10-11 m, 1-1,8 m høj. Græsklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Mål: 2,0 x 16,0 x 11,0 m. Toppen helt afslidt af kreaturer. Da højen ligger ved agerskel, vil det være let at indhegne den. Det bør gøres. ** Sagsbehandlerkommentarer ** HRK bedes ordne sagen mundtligt. *************************************** Genbesigtigelse 17.3.1982: Højen ej indhegnet. Mark stadig i vedvarende græs, men ingen kreaturer ude. HRK *************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Ingen kreatur- eller andre skader. Anlægget tolkes som en oprindelig runddysse, 10-12 m. i diameter, med 11-12 randsten alle mere eller mindre in situ hele kredsen rundt. Højfylden hæver sig ca. 1,5 m. over omgivende terræn. Midt i kredsen et lille, firkantet kammer orienteret ca. NV/SØ med åbning i NV. Der ses ikke (som angivet i fredningstekst) nogen "større flad sten ved siden af kammeret", som kunne være en afvæltet dæksten. Den primære runddysse er i SØ sekundært påbygget en tilføjelse, der i dag fremtræder som en ca. 7 m. lang udløber. Denne er i NV af bredde som dyssens diameter, men aftager mod SØ i højde og bredde, og afsluttes i en spids. Her ses 2 kantrejste, store sten stående i en ret vinkel, med de flade indersider hældende indad. Den ene sten er helt blotlagt på ydersiden, den anden næsten helt jorddækket. En tredie stor sten ligger som delvis nedskredet fra de to andre, på dennes overside ses 15-20 skålformede fordybninger. De sidstnævnte sten udgør sandsynligvis 2 bære- og 1 dæksten i et delvis ødelagt og blotlagt kammer i en sekundær, nu deformeret højudvidelse, der har ændret runddyssen til en langdysse. JGB ** Seværdighedsforklaring ** Et anlæg af usædvanlig art derved at det tydeligt fremviser 2 byggefaser. ** Sagsbehandlerkommentarer ** På blåt kort tilføjes: "Runddysse udvidet med et ekstra kammer til langdysse. Se nærmere beskrivelse på berejserskema". Bevoksning: 1980: Græs.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kreaturskaderne er ikke synlige mere. Højen er tæt tilgroet med krat, hvilket bevirker, at kammeret ikke er synligt. Formodes at være i ok tilstand. Midt i kammeret vokser et træ. Beliggende i udyrket areal.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links