Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181391
Sted- og lokalitetsnummer
140702-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles fred.nr. for sb.31, sb.32a og sb.32b. Tingl.: 18/8 1927. Menighedsrådet for Hem s. Fredningen tiltrådt af forpagter Jens Sørernsen og appro- beret af Aarhus Stiftsøvrighed. Sb. 31 : Høj, 2 x 15 m. En mængde plantehuller gravet og heri plantet fyr og gran. Lyngklædt i hede. Sb. 32a: Stentue, (som jeg ikke kunne få øje på). Sb. 32b: Høj, 0,4 x 10 m. En mængde plantehuller gravet og heri plantet fyr og gran. Lyngklædt i hede.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr. 32 + 32a-h]]: Paa den bølgeformede Flade mellem og omkring de sidst nævnte Høie findes mindst 6 lave, runde Høie, som utvivlsomt ere Gravhøie. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer
1927
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,8 x 17 m. Lyngklædt i hede. FM 25/6 1927[[FM 1927]] Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav rundhøj anlagt på lille naturlig bakke, og uden større afgravninger etc. På¨SV-lige højtop et mindre ca. 1m bredt hul efter et optrukket eller stormfældet nåletræ hvoraf rodsteddet endnu henligger på højflade. Herom adskillige synlioge sten i højfylden. Højfladen er dækket af grenkvas fra den nu fældede nåleskov omkring højen fra Ø-V gående markvej i syd til højens nordlige fod og ca. 100 m. Vest ffor denne samt ca. 15 m. Øst herfor. Området er herefter nyplantet med lævtræer indtil ca. 5 m. fra højfod. På højen endvidere en del ung opvækst af selvsåede hyldetræer. 2 FM -sten udtil kanten af markvejen Syd og SV for højen markerer den sydlige grænse af området med fortidsminderne 1813:91A, B og 1813:73 A-H + 1813:74. Den østlige fredningssten delvis væltet, - sikkert p.g.a. skovarbejde med maskinkørsel elle. lign. Jvf. iøvrigt oversilgtskitse. Bevoksning: 1991: Nålekrat/-træer
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterHøj, 13-15 x 1,5 m. Lyngklædt.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLyng- og græsklædt høj i gammelt hedeareal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links