Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370863
Sted- og lokalitetsnummer
200206-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Nustrup Bæk, art.nr.77, k.bl.5, parc.131/98, bd.II, bl.51. Høj, 3-3,2 x 14-18 m. I toppen sænkning. Siderne ujævne og meget stærkt nedtrampede af kreaturer, så der har dannet sig en 0,6-1 m høj, ubevokset stejlbrink et stykke oppe ad højsiden, og gående helt rundt, bortset fra et stykke på V-siden. Bevokset med græs og graner, i ager. NM.I.: Fredningsdokument bør ikke sendes før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring. Skaden påtalt over for ejeren, der gik ind på at udbedre højen ved tilførsel af jord og såning af græs.-- Besigtigelse efter 15/3 1958.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3.25 m høj, 17 m i N.-S., 15 m i Ø.-V. I Toppen et Hul, 3 m i Tværm., 1.15 m dybt, der aabner sig mod V. nedad Højsiden med en 2 m br., 0.50 m dyb, smal Grøft. Lidt af Top og det øverste af Siden er afgravet mod Ø. Lidt af Vestsiden afgravet nær Fod i Forbindelse med Grøften. Flad Afgravning paa Siden mod SV. Foden rundt om afpløjet og med 0.50 m høj Brink.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3-3,2 x 14-18 m. I toppen sænkning. Siderne ujævne og meget stærkt nedtrampede af kreaturer, så der har dannet sig en 0,6-1 m høj, ubevokset stejlbrink et stykke oppe ad højsiden og gående helt rundt, bortset fra et stykke på V-siden. Bevokset med græs og graner, i ager. (Fredningsdokument bør ikke sendes, før ny beskrivelse er optaget ved besigtigelse efter udbedring). (Skaden påtalt over for ejeren, der gik ind på at udbedre højen ved tilførsel af jord og såning af græs.-- Besigtigelse efter 15-3-1958).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links