Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24087
Sted- og lokalitetsnummer
130302-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 15 x 1,5 m, "Lushøj". Det indre bortgravet til bunden; noget af siderne overpløjet. Lyngklædt, i dyrket mark. Tinglysning af C-højen 1992: **************************** Høj, "Lushøj", 1,6 m høj, diameter 11 x 16 m. En ca. 1 m dyb rende er gravet over højmidten i Ø-V retning. Højfoden afgravet i Ø og V. I ager.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lushøj", bred rende over højmidte, Ø-V, ca. 1 m. dyb, tilgroet, højfod afgravet i øst og vest, tilgroet, dyregrave i midtgrøft og i nordside, bevokset med lyng, græs og løvkrat, i ager. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links