oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624196
Sted- og lokalitetsnummer
040107-108
Anlæg
Rundhøj, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 19 x 1 m. Midten af højen, med en diameter på 7 m er udgravet til bunds, så højen fremstår som en cirkelformet vold.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAnlæg afventer klassifikation
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumFortidsmindet ligger på et jævnt terræn, som falder lidt mod vest. Fortidsmindet er omgivet af bøgeskov bestående af træer i forskellig størrelse og med forskellig alder. En stor bøg vokser på volden mod SSØ. Der er formentlig tale om en gravhøj, der er totaludgravet. Jorden fra gravhøjen er skovlet ud til siderne og danner nu en lille ringvold omkring centrum af gravhøjen, der nu er borte. Da vi ikke kender den oprindelige diameter af gravhøjen, ved vi ikke om der skulle sidde en rest af den yderste højside under den inderste ringvold. Ringvolden måler 20,5 m i diameter (ca. N-S) og 19,5 m i diameter (ca. Ø-V). Ringvoldens bredde måler omkring 6 meter. Det afgravede areal i midten måler 8 m i diameter. Centrum er lavere i anlægget sammenlignet med terrænet udenfor anlægget. Ringvoldens højde set fra den østlige side er ca. 70 cm. Samme sted set fra indersiden af ringvolden, måler omkring 100 cm. På den vestlige side af anlægget falder terrænet og volden måler således både 1 m i højden på ydersiden og på indersiden.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links