Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513549
Sted- og lokalitetsnummer
060406-245
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 1 x 11 m. I centrum gammel nedgravning omkring stor, kløvet sten, hvis vestlige del er afkløvet. Et stykke af den ligger umiddelbart S herfor og andre stykker kløvede sten ligger NV og S for den. Højoverfladen har sænkninger efter gamle rodvæltere. ved den SV højfod ses 4 randsten, 0,5-0,75 m store, og i SV og SØ ses enkelte randsten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skov, 0,8 x 11 m. Med spor af randstenskæde. 4 randsten ved SV fod. ½ -3/4 store. Enkelt randsten ved SØ og NØ fod. På den N-lige del af højen 3 gruber i højen som efter rodvælter, også spor efter rodvæltere ved SSV og SØ fod. Midt på højen nedgravning omkring en stor kløvet sten, mindst 1,8 x 1 x 0,75 m, N-S V-lige del afkløvet, stk heraf ca. 0,75 x 0,75 m ligger umiddelbart S herfor. 1 m NV for det store stk. et tilsvarende stort afkløvet stk. Ø for stenen ligger 2 mindre sten. På højoverfladens S-del ses mange nævestore sten. Højen tæt tilplantet med 10-12 årige graner. Løvskov umiddelbart S for højen. Aftalte med ejeren at granerne på højen ved lejlighed fjernes. Begyndende opvoksning af unge ask på højen. Ejer: Gunnar Peter Hansen Randkløvegård Kirkebyvej 54 3451 Østermarie 03-970669 Matr.nr.23a Ejer er orienteret om fredning. Ikke registreret i SB.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterRundhøj
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links