Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
54351
Sted- og lokalitetsnummer
060203-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 5435-1,2 (sb. 53, 54) Tingl.: 15/8 1889. Gdr. M.C. Munch. Diplom Afmærkn.: MS 1897, lærer Jørgensen Stor høj, fra ældre tid beskadiget ved indgravning fra Ø. NMI: To store høje. Den sydligste har generalstabsmærke, den nordlig- ste ingen MS. Den er noget beskadiget om foden.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo store Gravhøie [sb.nr. 53-54] beliggende paa et høitliggende Strøg og derfor synlige i meget lang Afstand. [sb.]N.53 kaldes Møllehøi, og er noget beskadiget, formodentlig ved Gravning i den Tid, da Jansen gravede i Høiene paa Bornholm. Der er set Brandpletter mange Steder paa den høitliggende Sandmark [jvf. sb.nr. 143A-C].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo store Høje [sb.nr. 53-54]. Den sydligste [sb.nr. 54] har Generalstabsmærke, den nordligste [sb.nr. 53] ingen MS. Den er noget beskadiget om Foden.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen fremtræder nu som en stor overpløjet høj og er altså nærmest "fjernet". På "Bavnegård" oplyste man, at højen havde været næsten gennemgravet fra Ø-siden, og at Ole Klint Jensen havde givet den daværende ejer tilladelse til at opdyrke højen, formentlig efter 1950. Den gamle indgravning er nu opfyldt, hvorved højen i sin opdyrkede stand i og for sig fremtræder mere helstøbt og pæn, end den utvivlsomt har gjort før sløjfningen. Fredningen bør enten aflyses (højen beskyttet under alle omstændigheder af § 26) eller tillempes de nugældende omstændigheder. Ejer: gdr. Anders Kofoed Bavnevej 8 Åkirkeby ............................... 27-5-1986, M.B. Ejer (ny) bør få pålæg om ikke at pløje højen. Højfod bør udpeges for ejer på stedet (betonpæle). Bør ikke aflyses. Mødte den ny ejer og pålagde ham ikke at pløje højen, hvad han lovede.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiHøjen ligger nu i en granplantning. Højfoden diffus og vanskelig at fastlægge præcist.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links