Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330813
Sted- og lokalitetsnummer
190110-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gretenborg og Vester Thorsted by. 1954 (NMI): Høj, "Mandhøj", 2,7 - 2,8 x 20 - 22 m. I toppen større, ca. 1 - 1,2 m dyb nedgravning. Gamle, flade afgravninger i siderne mod øst, syd og vest. Gam- le, eftergroede kartoffelkuler i syd og sydvest. Græs- og lyngklædt, i ager. (NB. Denne beskrivelse er kun foreløbig, da ejeren har lovet på egen bekost- ning at istandsætte højen. 3/5-55). 1957: Anselig høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3 - 2,6 m. Let affladet top, lidt ujævn overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager. - (Højen er indhegnet og således afskærmet mod kreaturer).

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 2,85 met. Tværmaal 25,00 met. i Toppen er der et uregelmæssigt Hul, 6,00 met fra N-S, 4,00 met fra Ø-V. , halvt tilkastet, det munder ud paa Høiens Sydside. Tæt ved Mundingen findes i Sydsiden et Hul af 1,50 met Tværmaal. Høifoden mod V er remmelig medtaget af udstrakte Brud og tre mindre, 0,50 met dybe, ret nyelig gravede Huller. Mod NØ er der et c. 3,00 met vidt Hul tæt ved Foden. Mod ØSØ er Siden i sin største Udstrækning borttaget ved et overfladisk, nu græsgroet Brud. Græsgroet i Ager. Høiene 17-19 ere fredede i 10 Aar. Bevoksning: 1979: Græs
1897
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForspørgsel til N01, gennem J. Hvid fra gdr. P. Udesen "Marghretenborg", om hvorvidt det er muligt at få fredet en gravhøj "Mandhøj" beliggende på gårdejerens mark.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3-2,6 m. Let affladet Top, lidt ujævn overflade, i øvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager. Bevoksning: 1979: Græs
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af sb. 18, hvorunder det aftaltes med gårdejer at denne restaurerede en 1-1,2 m. dyb nedgravning i toppen af højen, nogle afgravninger i højens sider samt nogle kartoffelkuler.
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af sb. 18 hvor gårdejeren netop var igang med at restaurere højen.
1957
Privat restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01: Gårdejer P. Udesen havde færdiggjort restaureringen af sb. 18 "Mandhøj" som blev påbegyndt i 1956.
1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af den fredede gravhøj "Mandhøj" (sb. 18), efter at arbejdet med restaureringen var afsluttet. Mindesmærket kunne beskrives således: "Anseelig Høj, "Mandhøj", ca. 20 x 2,3-2,6 mtr. Let affladet Top, lidt ujævn Overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt, i Ager.". Højen var indhegnet og således afskærmet mod kreaturer.
1957
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institutionKorrespondance ml. N01 og Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds / v. dommer H. Olrik. Flg. bedes påført den gule liste (sb. 18): Anselig høj, "Mandshøj", 2,3-2,6 m. høj og ca. 20 m. i tværmål. Let affladet top, lidt ujævn overflade, iøvrigt ubeskadiget. Græsklædt i ager.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Mandhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Meget velbevaret. Tilføjelse: På højens Ø-lige del 2 større sten uden sammenhæng med anlæg. I N pløjes ind til højfod, men denne er ikke beskadiget. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Foto: Farve 05.10.79. Bevoksning: 1979: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links