5016, oversigt set fra V
.
5015, oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260958
Sted- og lokalitetsnummer
160605-280
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj “Munkehøj”. 27 m i diameter, 3,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 280] "Munkhøj" en fladagtig, anselig Høj c 12' h. 90' i Diam. 280' i Omkreds. Der er for lang Tid tilbage gravet en Grøft oven i Højen af en Mand, der havde drømt om en Skat i den. - Endnu ligger s.v. for Munkhøj en velbevaret Høj [muligvis sb. 281] c 4' h. 38' vid, 3 andre [sb. 282-84] ere mere eller mindre beskadigede eller ryddede, i den nærmest sidst omtalte Høj er fundet brændte Ben ved at grave ned fra Toppen.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Munkhøj". 3,50 x 25 m. På top mod Ø en 2 m bred, 0,50 m dyb sænkning. Fra top nedover nordsiden en 4 m bred, 1,40 m dyb tilgroet kløft. Lyngklædt.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumRigtig stor høj, 4-5m og 25-30m i d. Stor gennemgravning fra nord til syd (13m lang, 1.5m dyb og 4m bred). Gennemgravningen starter v et dybt hul i nordsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links