Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
260916
Sted- og lokalitetsnummer
160608-122
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1914 Høj, 2 x 20 m. I top en delvis tilgroet nedgravning, der er nær- mest trekantet, 2 x 2 x 3 m stor og 1 m dyb; herfra går mod Ø en delvis tilkastet 0,5 m bred gravning næsten til højfod. (Beska- digelsen er et skyttegravsanlæg udført af tyskerne i 2. verdenskrig. Lyngjord bør bruges ved restaureringen). (MS anbragt midt på højen mod S). Restaurering 1954: Tophul 2 x 3 m bredt og 1,15 m dybt med en lav grøft ud gennem siden mod SØ samt et skår i foden mod syd tilkastet med tilført jord.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 119-21] 3 fladagtige Høje, den ene velbevaret. [[Fra den vestligste [sb. 119]: A34910 og B12377]] Mod Ø. 4 Høje [sb. 122-25], den sydligste [sb. 124] nedpløjet, de andre [sb. 122-23 samt 125] 2-4' høje indtil 55' i Diam., en [sb. 122] 6-8' h. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng
1909
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m. I top en delvis tilgroet nedgravning, den er nærmest trekantet og 2 x 2 x 3 m stor og 1 m dyb, herfra går mod Ø en delvis tilkastet 0,5 m bred gravning næsten til højfod (beskadigelsen er et skyttegravsanlæg lavet af tyskerne i 2. Verdenskrig. Lyngjord bør anvendes ved restaurering). MS anbragt midt på højen mod S. FM 22/9 1909 MS 1914
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med flad top, hvori svag fordybning efter restaurering af krater, jfr. blåt kort. Højspændingsmast (af træ) ca 20 m SSØ for højen. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt. FM-sten på sydsiden. Der er knækket en trætop af et af træerne i hegnet mod vest - trætoppen ligger nedover højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links