Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181264
Sted- og lokalitetsnummer
140610-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gettrup, matr.nr. 14a Gran- og fyrrebevokset høj i plantage. 1,40 x 14 m. Højen har meget ujævn overflade efter tilplantningen. Vestsiden er noget affladet og løber i eet med den ret flade top. I sydsydvest er højen berørt af grusgrav.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGran- og fyrrebevokset høj i plantage. 1,40 x 14 m. Højen har meget ujævn overflade efter tilplantningen. V-siden er noget affladet og løber i et med den ret flade top. I SSV er højen berørt af grusgrav. Tingl. 7/5 49Gran- og fyrrebevokset høj i plantage. 1,40 x 14 m. Højen ret udflydende og meget ujævn efter tilplantningen. Vestsiden er noget affladet og løber i et med den ret flade top. I SSV har en grusgrav skaaret et lille stykke af højen. Herved er fremkommet en del favnstore og lidt mindre sten, maaske randsten. Højene [sb.nr.] 61 og 62 kaldes paa det gamle maalebordsblad (K20) "Nørhøje", paa det nye (M1812) "Nordhøje". Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj i nordre ende af løvkratbevoksning omgivet af ager. Østlige højfod grænser ud til omliggende ager. Cirkulært plyndringskrater ca. 4 m i diam. og 0,8 m dybt i højtop og delvis afgravet højfod imod NØ. Østsiden noget fladt afgravet til højtop. Alle skader af gammel karakter og nu helt græsbevoksede. På det meste af højen står blandede, selvsåede løvtræer, og der er ingen spor af tidl. beplantning. Den tidl. beskrivelse v. H.Andersen, 1948 har byttet om på højene 1812: 64 og 65. 1812:64 er den nordligste af højene i h.t. mb., men den tidligere beskrivelse (fritekst) for denne er fejlagtigt anført under 1812: 65 og omvendt. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLille, græsklædt høj i mindre skovparcel i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links