Højen set fra øst
.
Højen set fra vest
.
Højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
330456
Sted- og lokalitetsnummer
190504-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj, 9 m i NS og 8 m i ØV, og 1,60 m høj. Siderne afgravede.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi, c 64' i Tv. Der er gravet en større Fordybning i Toppen, saa at den oprindelige Høide ikke bestemt kan angives. Denne har dog vistnok været c 9'.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,60 m h., Diam. ca. 12,50 m. Ganske ødelagt. Fra N. er en Udgravningg til Bunden ført midt ind i Højen. Omtrent en Fjerdedel af denne er borttaget i Ø. I Foden i S. er man begyndt at grave Grus, der ligger her nogle omtrent hovedstore Sten. Lynggroet i Ager.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, knapt 1/4 af en høj 1.60 x 12.50 m. Tæt bevokset i ager. (Menes at være bygget som teglovn - og ikke teglovn bygget ind i gl. høj). NB. Oplysningen givet af ejeren, hvis fader skulle have bygget teglovnen. Oplysningen er dog næppe rigtig, da højen findes afmærket på matr.kort fra 1819 (i matr.arkivet).
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøjrest, 160 cm høj, stejle sider, 9m NS, 8m ØV, græsklædt i krat, bevokset med 4-5 selvsåede løvtræer. Der fandtes ingen teglstensrester, hverken på højen, omkring højen, eller i jorddyngen fra en naturlig rævegrav, der gik ind i højens vestside, hvorfor historien fra 1952 om at der skulle være tale om en bondeteglovn umiddelbart må afvises.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links